Nume de fete grecesti – Litera T

lista prenume fete
baby girl surname
 • Tana
 • Tanis
 • Tanith
 • Tannis
 • Tedra
 • Tekli
 • Tessa
 • Thady
 • Thaïs
 • Thalassa
 • Thalia
 • Thallo
 • Thea
 • Theda
 • Theia
 • Thelma
 • Themis
 • Theodora
 • Theodosia
 • Theone
 • Theophania
 • Theophila
 • Theophilia
 • Thera
 • Theresa
 • Theresia
 • Theria
 • Theron
 • Thessaly
 • Theta
 • Thetis
 • Thina
 • Thisbe
 • Thomae
 • Tiffani
 • Timandra
 • Titania
 • Tomai
 • Trojan
 • Troya
 • Tryphena
 • Tyche

Author: Elena