Disclaimer

Conținuturile paginilor web străine, catre care facem trimitere direct sau indirect pe paginile sitului nostru MediaArtWeb prin Hyperlinks sau Deeplinks se afla în afara responsabilității și sferei noastre de control și nu vor fi însușite de către noi. Cu toate acestea, putem declara că în momentul stabilirii corespunzătoare a linkului am plecat de la premiza că nu există conținuturi ilegale pe paginile web la care trimit linkurile. Nu avem nici un fel de influență asupra configurării actuale și viitoare sau a conținuturilor paginilor la care trimit linkurile, precum nici asupra obținerii drepturilor de autor referitoare la acestea. Din acest motiv ne distanțăm expres de toate conținuturile tuturor paginilor web la care trimit linkurile, care au fost modificate după stabilirea linkului. Această constatare este valabilă pentru toate linkurile și trimiterile stabilite în cadrul prezenței noastre online. Furnizorul paginii, la care se face trimitere, este unicul responsabil pentru conținuturi ilegale, eronate sau incomplete și în mod deosebit pentru daunele, care apar din utilizarea informațiilor accesate pe paginile web la care trimit linkurile. În cazul în care luăm la cunoștință despre conținuturi ilegale, anticoncurențiale sau eronate pe paginile web, spre care trimit linkurile vom elimina linkul afișat.

Afiliere MediaArtWeb

MediaArtWeb afiseaza linkuri afiliate in unele articole. Articolele afiliate genereaza un comision numai daca dvs. cumparati un produs sau un serviciu, de pe site-ul web unde duce linkul. Toate articolele afiliate au ca marcaj „*Disclaimer – Articolul contine linkuri afiliat, prin inscrierea pe Fiverr, in urma accesarii lor, castig un mic comision. Va multumesc anticipat.” in partea de jos a articolului.

Articole sponsorizate

MediaArtWeb publica articole sponsorizate. Toate aceste articole pastreaza sinceritatea prezenta in orice alte articole. Nu publicam articole in care nu avem incredere. Fiecare articol sponsorizat este marcat cu *Articol sponsorizat , in prima parte a articolului, imediat sub titlu.